Препоръки от колеги

Служителите в агенция за преводи "Олтранс" ООД залагат на компетентност, коректност и висок професионализъм. Благодарна съм, че имам възможността да си сътрудничим и бих препоръчала агенцията на всеки, който се нуждае от качествена, прецизна и изпълнена в срок преводаческа услуга.

Росица Ганчева

Преводач с руски език

Служба „Езикови справки и консултации”

На телефон 0900-12-230 (за стационарни телефони на Vivacom) и телефон 0879 66 83 63 от 9 до 17 часа всеки работен ден може да получите компетентна информация по въпроси на:

 

  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите;
  • правилното оформяне на различни видове документи;
  • практическа помощ при редактиране на текстове с различен характер;
  • практическа помощ при изучаването на български език в училище;
  • енциклопедични справки.

Службата осигурява писмени консултации и изработва езикови експертизи, необходими за дейността на различни институции, фирми, медии, издателски къщи, частни лица, както и за уреждането на съдебни спорове.

Адрес за кореспонденция:

Институт за български език,

Служба „Езикови справки и консултации”,

бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17,

София 1113

На Вашите въпроси отговарят висококвалифицирани специалисти, сред които са авторите на нормативния “Нов правописен речник”, на справочници за правопис, правоговор и пунктуация и на многобройни научни изследвания в областта на съвременния български език.

Тема „Работа в агенция за езикови преводи - работен процес и основни длъжности”

Темата дава реален поглед върху работата в агенция за езикови преводи и е възможност за желаещите да работят в тази сфера да се ориентират по-лесно за желаната длъжност според изпълняваните задачи и да се подготвят по-добре по необходимите умения.

Можете да изтеглите темата в PDF формат: Тема „Работа в агенция за езикови преводи - работен процес и основни длъжности”.

Употреба на тире Печат Е-мейл
Написано от Жана Попова    Вторник, 10 Февруари 2009 16:08    LAST_UPDATED2

Тирето като препинателен знак се различава от „малко тире“ ( наричано още „съединителна чертица“, както и „дефис“). Важно е да се знае, че тирето („дългата чертица“) е препинателен знак, но в определени случаи може да служи и за знак за графично оформяне. Докато  „малкото тире“ има само графична функция.

Тире

Важно е да се отбележи, че когато се пише тире – се оставя интервал преди и след тирето. А когато се изписва малко тире („дефис“) няма интервали нито преди, нито след знака.

I. Като препинателен знак тирето се употребява:

1. Когато искаме да изтъкнем определени вметнати изречения или вметнати части в изречението като логически важни.

2. Когато има подразбираща се, но изпусната част.

3. Когато поясняваме предходна част в изречението чрез конкретизиране или изброяване на еднородни части.

4. В рамките на сложно съставно изречение  - тирето се употребява между две прости изречения, които са свързани без съюз, когато второто изречение показва резултат, следствие от първото или основание.

5. Освен това тирета се използват за отделяне на пряката реч от авторската – особено в художествени произведения.

II. Като знак за графично оформяне тирето се употребя:

1. За отбелязване на разстоянието между точки в пространството или времето:

Влакът София – Пловдив – Бургас (означава от София през Пловдив за Бургас)

2. С дълго тире се свързват имената на създателите на една теория, закон и т.н.:

Хипотезата на Кант – Лаплас

3. С дълго тире се означават противопоставяния:

„Левски“ – ЦСКА

4. Когато числителните се изписват с цифри, тирето между тях се запазва:

5 – 6 години; 10 – 15 крачки

5. Запазва се тирето и в съчетания, в които вместо числителното „един“, което се подразбира, е използвано съществително:

година – две
миг – два
минута – две

Още тук е добре да се отбележи разликата при изписване на сложна дума, чиято първа част е отбелязана с цифра. Тогава се изписва малко тире:

5-дневен
100-годишнина

 

Малко тире („дефис“)

Употребява се като знак за графично оформяне:

1. Двойните лични и фамилни имена се изписват с малко тире:

Ана-Мария
Александър Теодоров-Балан

2. При изписването на полуслято написани думи:

заместник-декан, заместник-председател
спортно-технически
залез-слънце

3. При изписване на някои междуметия:

ха-ха-ха, бръм-бръм

4. При изписване на частиците за сравнителна и превъзходна степен:

най-голям, най-малък, по-добре, по-късно

5. При изписване на сложна дума, чиято първа част е отбелязана с цифра:

5-дневен, 100-годишнина

blog comments powered by Disqus
 

© Copyright 2008-2017 „Олтранс“ ООД. myOP - Интернет портал за преводачи, редактори и коректори.
Всички права запазени. Правата върху някои от търговските марки се държат от съответните собственици.

„Олтранс“ ООД - бул. „6-ти септември“ № 152, гр. Пловдив 4000, България
За връзка тел./факс: 032 511 272 | skype: oltrans.bg