Препоръки от колеги

Служителите в агенция за преводи "Олтранс" ООД залагат на компетентност, коректност и висок професионализъм. Благодарна съм, че имам възможността да си сътрудничим и бих препоръчала агенцията на всеки, който се нуждае от качествена, прецизна и изпълнена в срок преводаческа услуга.

Росица Ганчева

Преводач с руски език

Тема „Работа в агенция за езикови преводи - работен процес и основни длъжности”

Темата дава реален поглед върху работата в агенция за езикови преводи и е възможност за желаещите да работят в тази сфера да се ориентират по-лесно за желаната длъжност според изпълняваните задачи и да се подготвят по-добре по необходимите умения.

Можете да изтеглите темата в PDF формат: Тема „Работа в агенция за езикови преводи - работен процес и основни длъжности”.

Тема „Работа в агенция за езикови преводи - работен процес и основни длъжности” download_trans.gif Сваляне

Описание:

Темата разглежда работата в агенция за езикови преводи в два аспекта - работен процес и основни длъжности. Процесът на работа по материала за превод е разделен на 10 стъпки - от получаването му от клиента за офериране, до крайното му предаване. За всяка стъпка авторът накратко е представил основните дейности, които е необходимо или е възможно да се извършат. Въз основа на тези дейности, във втората част на темата са представени 7 длъжности. За всяка длъжност са изброени основните задачи, които служителят изпълнява, и необходимите умения за заемане на длъжността. Така темата дава реален поглед върху работата в агенция за езикови преводи и е възможност за желаещите да работят в тази сфера да се ориентират по-лесно за желаната длъжност според изпълняваните задачи и да се подготвят по-добре по необходимите умения.

Авторът на темата, Сотир Рангелов, е завършил „Английска филология” през 2005 г. в ПУ „Паисий Хилендарски”. Той е съучредител и управител Технически въпроси в агенция „Олтранс” от 9 години. Сотир Рангелов е заклет преводач с английски език, одобрен от Министерство на външните работи на Република България, а в края на 2014 г. е приет за член на Съюза на преводачите в България, секция „Заклети преводачи”.

Изпратено на:
23 Mar 2015
Изпратен от:
Администратор (myopadmin)
Дата:
22 Mar 2015
Версия:
1.0
Размер:
142.41 Kb
Тип:
pdf
Сваляния:
642

© Copyright 2008-2017 „Олтранс“ ООД. myOP - Интернет портал за преводачи, редактори и коректори.
Всички права запазени. Правата върху някои от търговските марки се държат от съответните собственици.

„Олтранс“ ООД - бул. „6-ти септември“ № 152, гр. Пловдив 4000, България
За връзка тел./факс: 032 511 272 | skype: oltrans.bg