HOWTO: start X through ssh for vncviewer?

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=122402

 

 

 

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=258961&page=2

 

I just did an apt-get on „vncserver“, and was able to run that and get the desired effect! Just like you said, I get my normal gnome desktop.

In case anyone else is reading this, I also got a nicer display like this:
vncserver -geometry 1024×768 -depth 24

 

Даваше грешка на другата машина:

Server did not offer supported security type

Решение:

I was havingthe same issue and resolved it by removing the „Require Encryption“ option in the advanced tab of the Remote Desktop Preferences window -на сървъра!

 

Това до тук не работи – трябва да съм се лонал на сървъра, за да имам връзка със сървъра от друг РС.

 

I don’t know you particular needs, but maybe this will help…

Do X forwarding through ssh. I have a headless server at home (I unplugged monitor & keyboard, just a stand alone box now) and if I want to access some application via GUI then I log into the server with X forwarding, then call up the app I want to work with and then it looks like it is running on my local computer, but in fact it is running on the remote server.

I wrote a bit of a „how to“ here:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=257074

In short, to do X forwarding ssh into your S1 computer with the „-X“ flag (note „X“ is capitolized)
ssh -X user@your-IP-or-FQD

then if, for example, you want to run FireFox then type:
firefox
and you’ll get your browser appear as though it is local, but it is actually running from your remote computer, just displayed on your local screen.

if you want to run nautilus to explore the files on your computer then type:
nautilus

I believe you can even run krdc this way too, though not so sure about krfb.

Bottom line is you can run virtually any GUI program from your remote machine achieving pretty much the same effect as running VNC, however it is far more secure, and in some ways easier to do.

BIG TIP:

Here is a cool tip…

A way to accomplish VNC like use through ssh, but even running your full desktop then do the following:

When you boot up your laptop in Ubuntu, at the login screen don’t log in. Select to go into terminal shell mode.

Then log into your remote with the -X flag:
ssh -X user@your-IP-or-FQD

Then type:
gnome-session

After a few seconds the remote computer’s gnome desktop will appear, and it behaves like a local desktop session, but infact it is from the remote machine (evidenced by the fact that it acts a bit slower).

Hope these solutions have you some alternate ways to access your other computer. BTW, IMHO, for many purposes this is better than VNC for working on the remote machine (again, depending on what you’re trying to do).

P.S. Obviously you’ll need to install openssh on the remote machine, and configure your firewall(s) to allow port 22 to that machine (or better yet, a different non-standard port for extra security).

 

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=241651&highlight=freenx+howto

 

 

 

 

Как да изтеглите пробни текстове за превод

След като сте попълнили „Въпросника за кандидат-преводачи” и получите уведомително писмо от наша страна, че сте одобрен като преводач на свободна практика към нашата агенция, можете да свалите пробни текстове за превод от сайта на myOP.

Изберете пробен текст за превод, в зависимост от езиковата комбинация и областта, в която превеждате.

Къде да изпратите пробните преводи

След като  преведете пробните текстове, моля, изпратете ги на имейл адреса, от който екипът на „Онлайн преводи” Ви изпраща информация по време на процеса на кандидатстване.

Екипът на „Онлайн преводи” ще се свърже с Вас, след като прегледа и оцени направените от Вас преводи.

 

Не съществува примерен текст, който да съответства на Вашите език и област

Не съществува примерен текст, който да съответства на Вашите език и област.

 

Ако не съществува примерен текст, който да съответства на Вашите език и област, ние Ви предоставяме възможността да ни изпратите текст по Ваш избор.

Как да попълните Декларацията за получаване на хонорар

„Декларацията за получаване на хонорар” се попълва единствено от одобрените от нас преводачи.

Изтеглете „Декларацията за получаване на хонорар” от „Документи за кандидатстване” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете я собственоръчно и ни я изпратете. Нашият адрес можете да намерите тук.

Договор за предоставяне на преводачески услуги

„Договорът за предоставяне на преводачески услуги“ се сключва между двете страни с цел по-качествено, стриктно и коректно изпълнение на задълженията на двете страни.

Изтеглете „Договора за предоставяне на преводачески услуги” от ”Документи за кандидатстване“ във файловата директория и го разпечатайте в 2 (два) екземпляра. Попълнете го, подпишете всяка една от страниците и ни го изпратете по пощата, на посочения вече адрес, заедно с останалите необходими документи. След като получим комплекта документи, ние ще Ви върнем обратно единия екземпляр от „Договора за предоставяне на преводачески услуги“.

 

Как да попълните Молбата за прекратяване на Договора за предоставяне на преводачески услуги

В случай, че желаете да прекратите работните си отношения с нас, моля попълнете „Молбата за прекратяване на договор“, която можете да изтеглите от „Документи за кандидатстване” във файловата директория. Разпечатайте я в един екземпляр, попълнете я собственоръчно и ни я изпратете по пощата с обратна разписка или по куриер.

 

Къде да изпратя необходимите документи

Документите, които е необходимо да попълните, след като вече сте одобрен като преводач към нашата агенция, можете да изпратите по пощата с обранта разписка или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 53, партер, офис 12, за „Онлайн преводи”.