Как да попълните Въпросника за кандидат-преводачи

Въпросникът се състои от 8 раздела с въпроси, всеки от които ще ни даде важна информация за Вашите възможности:

  1. Име на кандидата и данни за контакт
  2. Езикови комбинации, образование и изпълнени проекти
  3. Допълнителен опит
  4. Контрол на качеството
  5. Готовност за работа
  6. Използван софтуер
  7. Професионални препоръки

Отговорете максимално точно и подробно на всички въпроси. Единствено раздел „Професионални препоръки“ не е задължителен, а препоръчителен.

Чрез въпросника ние получаваме необходимата ни информация за Вас, а също така оценяваме Вашите умения да следвате указания към проект.