Инструкции за работа със Sisulizer

Инструкции за работа със Sisulizer

Превод на софтуер

Програмата е разделена на следните части:
1.Горна лента с инструменти – тук ще намерите основните инструменти на програмата – Open, Close, Save и т.н.
2.Лява колонка – тук се показват наличните файлове за превод. В зависимост от превеждания софтуер файловете могат да бъдат разпределени в папки,както и самите файлове да имат прикрепени към тях файлове. Ако от лявата страна на името на папката или файла има знак „+“, това означава, че има допълнителни файлове и за да ги видите трябва да натиснете на знака „+“.
3.Горно средно каре – тук се визуализира формата и вие можете да видите как ще изглежда преведения текст.
4.Долно средно каре – тук се извършва преводът. За да преведете стринг натиснете на дясната клетка до стринга и въведете превода. След това натиснете другаде.
5.Дясна колонка – филтър, който ви позволява да филтрирате видимите стрингове.
6.Долна лента с инструменти – показва история на работата, има възможност за търсене.

Съобщенията в софтуера са разделени на две основни групи – форми и стрингове. Формите са основната част, която се вижда при отваряне на различни прозорци на програмата. Стринговете са системни съобщения, които се показват при дадено действие.

Формите се намират в папка Forms, а стринговете се намират в папка Strings. Папките можете да намерите в лявата колонка на програмата.

Спазване на словореда
Важно условие за правилната работа на софтуера с преведения текст е спазването на словореда на изходящите стрингове, които съдържат повече от едно системно съобщение „%s“. Това съобщение в последствие програмата ще го замести с определена дума/фраза/цифра. Например, ако вие обърнете словореда на изречението „Фактура № %s на стойност %s …“ и го направите „Стойност %s  на фактура № %s …“, то като краен резултат клиентът ще види, че номерът на фактурата ще се покаже до думата „стойност“, а стойността на фактурата ще бъде неин номер.

Нагласяне дължината на бутоните
При превод на форми в карето за визуализация, ако думата е по-дълга бутона, в който е поставена, трябва да увеличите карето, за да може при работа с програмата думата да не бъде отрязана.

Дължина на текста при превод на файлове „TGP_“
При превод на файлове, които започват с буквите „TGP_“ трябва изключително да се спазва условието за дължина на текста не по-голяма от дължината на изходящия текст!

Заключени стрингове
Програмата ще показва като заключени стрингове, които са наследени от татко-форма. Това означава, че тези стрингове се превеждат в друга форма и Вие не можете да ги преведете от отворената в момента форма. За да отворите татко-формата натиснете върху стринга с десния бутон и от появилото се меню изберете Open Parent. Ще Ви се отвори татко-формата и Вие ще можете да преведете стринга. Веднъж преведен този стринг ще се показва като преведен във всички форми, които го унаследяват.

Функция „Валидация“
Тази функция проверява преведения текст и показва грешки в превода, които трябва да се отстранят за безпроблемна работа на програмата.
Функцията се включва от горното меню:
Validation > Validate Translation…
В изскочилия прозорец можете да посочите какви грешки да търси. Натиснете OK и проверката ще започне.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *