Как да попълните Клетвената декларация

Изтеглете „Клетвената декларация” от раздела „Документи, свързани с работния процес” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете я последователно, като най-напред попълните личните си данни, след което за всеки език, който владеете, посочете съответните документите, удостоверяващи това. В декларацията е направено място за два езика. Ако Вие владеете повече от два езика, създайте нова подточка като копирате празна подточка, за да добавите нов език.

В точка VIII, както ще видите, е предоставено място за Вашия подпис. Тъй като тази декларация е необходимо да се завери пред нотариус, Вие трябва да се подпишете собственоръчно на това празно място пред Нотариуса, който ще завери Вашата „Клетвена декларация”. 

След като попълните и заверите нотариално декларацията, изпратете ни я по пощата, заедно с останалите документи. Нашият адрес можете да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *