Употреба на кавички

Кавички се използват:

1. При названия на административно-делови обекти:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

2. Улици, квартали, булеварди:

улица „Люлякова”, ЖК „Тракия”, кв. „Смирненски”

3. Вестници, ТВ канали, радио:

вестник „Марица”, радио „Веселина”

4.Търговски марки на стоки за бита:

пералня „Индезит”, маргарин „Калиакра”

5. При иронично или преносно употребени изрази:

Тя е истинска „звезда”.

 

Кавички не се използват:

1. При названия, които са буквени съкращения или комбинация от букви и цифри:

самолет ТУ 144

2. При имена на населени места, местности, реки, планини:

река Въча, връх Вихрен

 

Използване на двойни кавички

1. Двойни кавички не се допускат, когато има вътрешен цитат в началото или в края на изречението, или когато има употреба на кавички при други случаи. Например:

Видях учителя и той ми каза: „няма да повярвате какво се случи на площад „Народно събрание“.

Или:

Видях учителя и той ми каза: „нямаше да говоря с Вас, ако не ми бяха казали „поговори с него все пак“.

2. Но ако вътрешният цитат завършва с въпросителен или удивителен знак, скоба, които разделят двойните кавички, то вторите кавички се постaвят. Например:

Видях учителя и той попита: „Бил ли си на площад „Народно събрание“?“

Или:

Видях учителя и той ми каза: „нямаше да говоря с Вас, ако не ми бяха казали „Поговори с него!“.“

 

 

ВАЖНО!

Във всеки отделен език кавичките се изписват по различен начин. Употребата на кавички е описана в официалния „Нов правописен речник на българския език“ (С., Институт за български език, изд. „Хейзъл“, 2002) – срв. „Кавички“ (с. 95 – 97) от частта „Препинателни знаци, употребявани в рамките на изречението“. В съвременната българска графична практика съществуват два начина за поставяне на кавички:

  1. отварящи кавички: долу пред думата или израза + затварящи кавички горе след думата или израза – „ ”;
  2. отварящи кавички горе пред думата или израза + затварящи кавички горе след думата или израза – “ „.

Препоръката на Института за български език е да се използва първият начин като отдавна установен в писмената практика. Тази употреба е кодифицирана в официалния „Нов правописен речник на българския език“. Допустимо е и използването на вторият начин.

Според основно изискване за оформяне на текстове, установено също отдавна в писмената практика, когато има възможност за избор (какъвто е и случаят с употребата на кавички) да се прокарва последователно в рамките на целия текст една от избраните възможности. В конкретния случай не е препоръчително да се използват едновременно в един текст двата начина за употреба на кавички.

Източник: Писмо от 20.05.2005 г. от ст.н.с. д-р М. Димитрова от Института за български език към Българската академия на науките до г-жа Дамянова, ръководител на „Център за преводи и редакции“ при Министерски съвет на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *