Употреба на тире

Тирето като препинателен знак се различава от „малко тире“ ( наричано още „съединителна чертица“, както и „дефис“). Важно е да се знае, че тирето („дългата чертица“) е препинателен знак, но в определени случаи може да служи и за знак за графично оформяне. Докато  „малкото тире“ има само графична функция.

Тире

Важно е да се отбележи, че когато се пише тире – се оставя интервал преди и след тирето. А когато се изписва малко тире („дефис“) няма интервали нито преди, нито след знака.

I. Като препинателен знак тирето се употребява:

1. Когато искаме да изтъкнем определени вметнати изречения или вметнати части в изречението като логически важни.

2. Когато има подразбираща се, но изпусната част.

3. Когато поясняваме предходна част в изречението чрез конкретизиране или изброяване на еднородни части.

4. В рамките на сложно съставно изречение  – тирето се употребява между две прости изречения, които са свързани без съюз, когато второто изречение показва резултат, следствие от първото или основание.

5. Освен това тирета се използват за отделяне на пряката реч от авторската – особено в художествени произведения.

II. Като знак за графично оформяне тирето се употребя:

1. За отбелязване на разстоянието между точки в пространството или времето:

Влакът София – Пловдив – Бургас (означава от София през Пловдив за Бургас)

2. С дълго тире се свързват имената на създателите на една теория, закон и т.н.:

Хипотезата на Кант – Лаплас

3. С дълго тире се означават противопоставяния:

„Левски“ – ЦСКА

4. Когато числителните се изписват с цифри, тирето между тях се запазва:

5 – 6 години; 10 – 15 крачки

5. Запазва се тирето и в съчетания, в които вместо числителното „един“, което се подразбира, е използвано съществително:

година – две
миг – два
минута – две

Още тук е добре да се отбележи разликата при изписване на сложна дума, чиято първа част е отбелязана с цифра. Тогава се изписва малко тире:

5-дневен
100-годишнина

 

Малко тире („дефис“)

Употребява се като знак за графично оформяне:

1. Двойните лични и фамилни имена се изписват с малко тире:

Ана-Мария
Александър Теодоров-Балан

2. При изписването на полуслято написани думи:

заместник-декан, заместник-председател
спортно-технически
залез-слънце

3. При изписване на някои междуметия:

ха-ха-ха, бръм-бръм

4. При изписване на частиците за сравнителна и превъзходна степен:

най-голям, най-малък, по-добре, по-късно

5. При изписване на сложна дума, чиято първа част е отбелязана с цифра:

5-дневен, 100-годишнина

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *